Navigacija

Vladimir Pešić

Projekti

Makrozoobentos izvora Nacionalnog parka Kozara

Nacionalni park „Kozara“ je područje bogato izvorima. Izvori su specifični ekotoni (granični ekosistemi) između podzemnih i površinskih voda. Dominantna biocenoza izvora je makrozoobentos. Ova zajednica obuhvata veliki broj predstavnika iz različitih grupa beskičmenjaka, vidljivih „golim okom“, a koji naseljavaju dno izvora...

Broj projekta 1259003
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dejan Dmitrović
Projektni tim Milica Aleksić
Ana Savić
Svjetlana Cvijić, ma
prof. dr Siniša Škondrić
Mijat Božović
Vladimir Pešić
prof. dr Goran Šukalo
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 27.11.2020.
Vrijednost projekta 16694.0 BAM