Navigacija

Biljana Kuridža

Projekti

Uticaj geodiverziteta i budućih klimatskih promjena na biodiverzitet u vrtačama Dinarida

Klimatske promjene uzrokovane negativnim antropogenim uticajima dovode do brzog gubitka biodiverziteta. Da bi se ublažio negativni uticaj, važno je razumjeti osnovne procese i predvidjeti buduće promjene. Kada klimatske promjene ekološke uslove jednog područja pomijeraju van granica ekološke niše određene vrste, mogu se javiti četiri scenarija: (1) izumiranje vrste, (2) migracija/rasprostiranje na više ili niže geografske širine, (3) lokalni opstanak ...

Broj projekta 1251456
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vladimir Stupar
Projektni tim Dragan Koljanin
Biljana Kuridža
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.12.2025.
Vrijednost projekta 7200.0 BAM

GIS baza vaskularne flore Republike Srpske - 3. faza

Tokom posljednjih 150 godina intenzivno se radilo na proučavanju flore u BiH i u RS, međutim podaci o postojanju i rasprostranjenju biljnih vrsta u Republici Srpskoj još uvijek nisu u cjelini dostupni na jednom mjestu. Ovaj projekat je već imao dvije faze, tokom kojih je prikupljen i obrađen dio podataka...

Broj projekta 1251404
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vladimir Stupar
Projektni tim Biljana Kuridža
Ognjen Lukić
Zorana Hrkić Ilić, ma
prof. dr Marijana Kapović Solomun
Đorđije Milanović
prof. dr Jugoslav Brujić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 01.04.2021.
Vrijednost projekta 11530.0 BAM