Navigacija

Sjednica Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Vrijeme 11. jul 2019. 10:00
Mjesto Rektorat Univerziteta u Banjoj Luci, sala 7
Organizator Univerzitet u Banjoj Luci