Navigacija
Viber

Materijali i aplikacije za GSGP program pomoći doktorskim studijima

Stipendije i programiUniverzitet u Banjoj Luci
Materijale i aplikacije za GSGP program pomoći doktorskim studijima. Maksimalna pomoć je 5.000 USD a podrazumjeva da je kandidat obezbijedio dio sredstava za školovanje I das u mu potrebna još dodatna sredstva (dio školarine, put, smještaj, materijali,…) Rok za prijavu je 02. april za Aziju, Ameriku, Australiju, odnosno 4 juni za Evropu.

Announcement 2008-9.doc
Application 2008-9.pdf