Navigacija
Viber

DAAD stipendije za akademsku 2009/2010. godinu

Stipendije i programiUniverzitet u Banjoj Luci
DAAD – Deutscher Akadamischer Austauschdienst (Njemačka služba za razmjenu) iz Bona nudi studentima svih usmjerenja, doktorantima, univerzitetskim profesorima, mladim istraživačima, bivšim stipendistima itd. iz Bosne i Hercegovine stipendije za akademsku 2009/2010. godinu.

Stipendijama su obuhvaćeni pored dodiplomskih i postdiplomskih studija i radni boravci, prakse, ljetni i intenzivni kursevi njemačkog jezika itd.

Informacije o stipendijama dostupne su na:
www.daad.de/stipendien ili www.funding-guide.de

Rok za podnošenje prijava za DAAD stipendije 2009/2010. je 15. novembar 2008. godine.

Prijave se dostavljaju na adresu Ambasade Savezne Republike Njemačke u Sarajevu:
Ambasada SR Njemačke
Odjel za kulturu
Buka bb
71 000 Sarajevo
e-pošta: debosara@bih.net.ba
web-site: www.sarajewo.diplo.de

Informacije je moguće dobiti i kod DAAD lektora:

Christian Koller

Univerzitet Sarajevo – Filozofski fakultet
Odjel za germanistiku
F. Račkog 1
71 000 Sarajevo
e-pošta: christiankoller@gmx.net

i

Heiko Nauth

Univerzitet u Banjoj Luci
Filozofski fakultet
Bana Lazaravića 1
78 000 Banja Luka
e-pošta: heikonauth@hotmail.com