Navigacija
Viber

Stipendije u okviru projekta JoinEU-SEE Project kojeg finansira Evropska komisija

Stipendije i programiUniverzitet u Banjoj Luci
Prvi rok za prijavu:
19. juli – 01. septembar 2009. godine

Drugi rok za prijavu:
15. septembar - 29. oktobar 2009. godine
 

Cilj projekta


Putem mobilnosti i stečenog znanja, kvalifikacija i vještina pomaže se provođenje reformi u skladu sa Bolonjskim procesom, a korisnici stipendija će, kao i njihove institucije, profitirati razmjenom iskustava u akademskom, kulturnom i ekonomskom smislu. Sve navedeno će doprinijeti izgradnji kapaciteta na visokoškolskim ustanovama, kao i u javnom i privatnom sektoru putem inkluzije svih ciljnih grupa.
Prijaviti se mogu: studenti i nastavno osoblje sa svih univerziteta partnera u projektu, iz zemalja Zapadnog Balkana (uključujući Bosnu i Hercegovinu) i zemalja članica i kandidatkinja za članstvo u EU, kao i ostali državljani zemalja Zapadnog Balkana.   

Stipendije se dodjeljuju studentima dodiplomskih, diplomskih, postdiplomskih i postdoktorskih studija, te nastavnom osoblju ranije pomenutih univerziteta. Stipendije pokrivaju troškove puta, osiguranja, troškove života, smještaja i školarinu.

Studenti i nastavno osoblje Univerziteta u Banjoj Luci, koji nije partner u projektu, mogu da se prijave za stipendije postdiplomskih (master) i postdoktorskih studija.

 

Više informacija možete pronaći na internet stranici: www.uni-graz.at/joineusee