Navigacija
Viber X logo

Obavještenje za javnost o doktorskoj disertaciji mr Tatjane Jovanović-Cvetković

DoktoratiPoljoprivredni fakultet

Obavještavamo javnost da je doktorska disertacija, kandidata mr Tatjane Jovanović-Cvetković, pod nazivom

"Anatomsko-morfološka i cito-histološka evaluacija reproduktivnih organa autohtonih sorti vinove loze BiH"

data na uvid javnosti.

Zainteresovani istu mogu dobiti na uvid u biblioteci Poljoprivrednog fakulteta u Banjoj Luci od 10.00 do 13.00 časova svakog radnog dana.

Univerzitet u Banjoj Luci
Poljoprivredni fakultet