Navigacija
Viber

Najava naučnog skupa na temu: "Nauka i visoko obrazovanje u Republici Srpskoj"

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj Luci

Upravni odbor Udruženja nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci, u saradnji sa Univerzitetom u Banjoj Luci, organizuje naučni skup na temu:

"Nauka i visoko obrazovanje u Republici Srpskoj"

koji će se održati 2. jula 2013. godine u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci sa početkom u 10:00 časova.

Na skupu će se, između ostalog, razgovarati o stanju nauke i visokog obrazovanja Republike Srpske, primjeni Bolonjske deklaracije, regulativi u oblasti nauke i obrazovanja, reformama obrazovanja, poboljšanju kvaliteta studija i naučnoistraživačkog rada, itd.