Navigacija
Viber

Na Univerzitetu u Banjoj Luci održan naučni skup "Nauka i visoko obrazovanje u Republici Srpskoj"

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj Luci

Naučni skup pod nazivom "Nauka i visoko obrazovanje u Republici Srpskoj - stanje, putevi i perspektive" održan je 2. jula na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Prof. dr Duško Vejnović

Skup je otvorio jedan od organizatora, prof. dr Duško Vejnović, navodeći da je temu nametnula praksa uslovljena osiromašenjem komponenti društva.
Razvoj Republike Srpske treba da iznese visokoobrazovana omladina, dok je primarni zadatak visokog obrazovanja unapređenje znanja a članova akademske zajednice objavljivanje rezultata istraživanja, naveo je Vojnović.

Prof. dr Milan Mataruga

Ispred Univerziteta u Banjoj Luci skup je pozdravio prorektor za naučnoistraživački rad, prof. dr Milan Mataruga, naglasivši da nauka predstavlja blagostanje društva, te da je neophodno razgovarati o nauci i naučnoistraživačkom radu. Skup je pozdravio i gospodin Dragan Gnjatić, novi predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske.

Naučni skup pod nazivom "Nauka i visoko obrazovanje u Republici Srpskoj - stanje, putevi i perspektive"

U radnom dijelu razgovaralo se budućnosti obrazovanja u Republici Srpskoj, stanju naučnoistraživačkog rada na Univerzitetu u Banjoj Luci, Bolonji i organizaciji univerzitetskog rada, strategiji razvoja Univerziteta, sadržaju nastavnih planova, itd.

Program naučnog skupa