Navigacija
Viber

Sastanak Radne grupe za izradu Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Banjoj Luci

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj Luci

Prvi radni sastanak Radne grupe za izradu Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Banjoj Luci održan je 18. jula 2013. godine u Rektoratu Univerziteta. Radna grupa će raditi na izradi prijedloga Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti. 

Na sastanku je dogovoreno da će članovi Radne grupe svoje komentare na radnu verziju Pravilnika dostaviti do 1. septembra, a naredni sastanak dogovoren je za polovinu septembra 2013. godine.