Navigacija
Viber X logo

3. Poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru IPA Prekograničnog programa Bosna i Hercegovina – Crna Gora

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj Luci

logo-bos.tif

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, u saradnji sa Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine i Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore objavljuju 

3. Poziv za dostavljanje prijedloga projekata
u okviru
IPA Prekograničnog programa Bosna i Hercegovina – Crna Gora

Indikativni iznos dostupnih bespovratnih sredstva je 3.150.000€ (1.530.000€ za BiH i 1.620.000€ za Crnu Goru). Poziv je restriktivni što znači da se u prvom koraku dostavlja samo koncept nota. Krajnji rok za dostavljanje koncept nota je 09.09.2013. godine do 17:00 po lokalnom vremenu.
U sklopu aktivnosti vezanih za objavu 3. Poziva, a u svrhu informisanja potencijalnih aplikanata o propozicijama poziva, biće organizovane info sesije prema sljedećem rasporedu, s početkom u 11h.


Bosna i Hercegovina

Crna Gora

29.07.2013.

Sarajevo

Hotel Austria, Hrasnička cesta 14

30.07.2013

Nikšić

Skupština opštine Nikšić, Njegoševa br. 18

30.07.2013.

Mostar

Gradska vijećnica, Hrvatskih branitelja bb

31.07.2013

Kolašin

Javna Ustanova Centra za kulturu, Trg Boraca bb

31.07.2013.

Trebinje

Sala gradske skupštine, Vuka Karadžića br. 2

01.08.2013

Tivat

Sala opštine, Trg Magnolije broj. 1

Info sesije su otvorene za sve zainteresovane potencijalne aplikante. 

Dnevni red info sesija je u dodatku.
Za više informacija o IPA Prekograničnom programu Bosna i Hercegovina-Crna Gora molimo posjetite sljedeće web stranice: www.cbc.bih-mne.org;  www.dei.gov.bawww.mip.gov.mewww.cbc-mne.org.   

 Agenda