Navigacija
Viber

Posjeta evropskih partnera Univerzitetu u okviru WBCInno TEMPUS projekta

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj Luci

U sklopu aktivnosti na TEMPUS projektu pod nazivom „Modernizacija univerziteta Zapadnog Balkana kroz jačanje  struktura i servisa za transfer znanja, istraživanje i inovacije„ (Modernization of  WBC universities through strengthening of structures and services for knowledge transfer, research and innovation - WBCInno), partneri iz Evropcke unije borave 23. i 24. septembra u posjeti Univerzitetu u Banjoj Luci.

  Scientific and research at the University of Banja Luka

Cilj njihove posjete je upoznavanje sa stanjem u oblasti transfera znanja, istraživanja i inovacija na relaciji  Univerzitet - privreda. Tim povodom, prorektor za naučnosistraživački rad prof. dr Milan Mataruga je u Rektoratu Univerziteta, 23. septembra, održao prezentaciju na temu naučnoistraživački rad na Univerzitetu, sa posebnim osvrtom na trenutno stanje u ovoj oblasti, postojeće kapacitete, brojnost istraživanja i istraživača, te investicije u naučnoistraživački rad.

Prorektor prof. dr Milan Mataruga

Citirajući  izvode iz Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpke za period 2012-2016, prorektor Mataruga je podsjetio  na malobrojnost  naučnih istraživanja, kao i svjetski poznatih istraživača i naučnih radova objavljenih u međunarodno priznatim publikacijama, te na nedovoljnu povezanost naučnoistraživačkog sektor i sektora privrede.
Partneri iz Evropske unije

S druge strane, partneri iz Evropske unije su iznijeli iskustva iz svojih zemalja kada je riječ o uspostavljanju saradnje, odnosno transfer znanja na relaciji naučnoistraživači rad - proizvodni sektor. Gosti iz Evropske unije svoj boravak na Univerzitetu nastavili su posjetama Univerzitetskom preduzetničkom centru, Institutu za genetičke studije i Poljoprivrednom fakultetu, dok su za 24. septembar predviđene posjete Mašinskom i Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.
Koordinator ovog projekta je Univerzitet u Kragujevcu.