Navigacija
Viber

Održan sastanak Radne grupe za izradu Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj Luci

Treći sastanak Radne grupe za izradu Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Banjoj Luci održan je 16.9.2013. godine, u prostorijama Rektorata.
Na sastanku kojim je predsjedavao prof. dr Milan Mataruga, prorektor za naučnoistraživački rad i razvoj Univerziteta diskutovano je o aktuelnoj problematici iz navedene oblasti, te je postignuta saglasnost o više stavki.
Više o ovom možete pročitati u prilogu...

Izvod iz zapisnika sa 3. sastanka Radne grupe za izradu Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Banjoj Luci