Navigacija
Viber

Poziv za konferenciju "Naučno upravljanje: Izvrsnost i uticaj"

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj Luci

“Združeni istrazivački centar organizuje konferenciju na visokom nivou, na temu "Naučno upravljanje: Izvrsnost i uticaj" koja će se održati u Briselu 15.10.2013. godine.

Konferencija ima za cilj da postigne šire razumijevanje kako napraviti adekvatan uticaj od izvrsnog istraživanja. Ucesnici će vidjeti najbolje prakse i na koji način povećati uticaj od izvrsnog istraživanja i kako maksimizirati dodatnu vrijednost.
Ovaj događaj će istražiti uticaj istraživanja u pogledu ekonomskog uticaja (uključujući i tehnički putem standardizacije), društveni i uticaj politika (uključujući i međunarodnu dimenziju).
Evropski kreatori politika i stejkholderi postaju sve više svjesni značaja naučnog upravljanja u cilju podsticanja ekonomskog rasta u Evropi.

Cilj naučnog upravljanja jeste da obezbjedi da istraživanje doprinosi:
• Jačanju evropske baze znanja
• Razvoju rješenja za globalne probleme i izazove
• Podsticanju ekonomskog razvoja i kreiranju novih proizvoda i usluga
• Društvenom razvoju, rastu i održavanju zaposlenosti

Naučna istraživanja mogu doprinijeti razvoju odgovarajućih strategija, mehanizama i podsticaja koji su potrebni za generisanje znanja i unapređenja životne sredine. Konferencija ima za cilj da mobiliše sve aktere i da se izgrade snažnija veza između istraživanja i biznisa, posebno uključujući evropska mala i srednja preduzeća. Interes za učešće u konferenciji se može izraziti do petka 4. oktobra 2013. godine i to na sljedeću adresu:

JRC-conference@ec.europa.eu.

Scientific Governance - Excellence and Impact - Draft Agenda