Navigacija
Viber

Stipendije Vlade Slovačke

Stipendije i programiUniverzitet u Banjoj Luci

Vlada Slovačke Republike, u okviru Nacionalnog programa stipendija za podršku mobilnosti studenata, doktoranata, univerzitetskih profesora, istraživača i umjetnika , otvorila je konkurs za stipendije za ljetni semestar akademske 2013/2014.  godine. Program finansira Ministarstvo prosvjete, nauke, istraživanja i sporta Slovačke Republike, a administrira Slovačka akademska informatička agencija – SAIA.
Rok za podnošenje aplikacija je 31. Oktobar 2013. godine do 16.00 časova. Aplikacija se može podnijeti i u elektronskoj formi  (www.scholarships.sk  ili  www.stipendia.sk.)
Sve potrebne informacije o programu mogu se dobiti na slovačkom, engleskom, ruskom, francuskom i španskom jeziku na veb stranici www.scholarships.sk.