Navigacija
Viber X logo

Konkursu za Međunarodnu nagradu Dohe za međureligijski dijalog

Stipendije i programiUniverzitet u Banjoj Luci

Međunarodni centar za međureligijski dijalog iz Dohe otvorio je konkurs za Međunarodnu nagradu Dohe za međureligijski dijalog pod nazivom „Najbolji omladinski projekat jačanja vrijednosti dijaloga“.

Više informacija možete pronaći na internet stranici: www.dicid.org  

Međunarodna nagrada Dohe