Navigacija
Viber X logo

Mogućnost studiranja u Bangladešu

Stipendije i programiUniverzitet u Banjoj Luci

Ministarstvo zdravlja i porodične zaštite Bangladeša nudi mogućnost studiranja za 50 stranih studenata na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu u akademskoj 2013/2014. godini.

Rok za podnošenje aplikacija je 20. novembar 2013. godine.
Više informacija u prilogu
Studiranje u Bangladešu