Navigacija
Viber

Održan Međunarodni sastanak COST projekta “STReESS” na Jahorini, Bosna i Hercegovina

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj LuciMeđunarodni sastanak COST projekta “STReESS” u organizaciji Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci održan je u periodu od 14. do 18. oktobra 2013. godine na planini Jahorina. Na sastanku se diskutovalo o uticaju stresa na biljke uzrokopvanog klimatskim promjenama, sušom, toplotnim udarima, visokim ili niskim temperaturama, poplavama, itd.

Međunarodni sastanak COST projekta “STReESS” na Jahorini, Bosna i Hercegovina

Sastanku je prisustvovalo preko 90 učesnika iz 30 zemalja, uglavnom iz Evrope. Sastanak je omogućio upoznavanje istraživača i naučnika iz ove oblasti, razmjenu iskustava i informacija kako između učesnika tako i između njihovih institucija.

Prorektor prof. dr Milan Mataruga

Pored toga, učesnici su imali priliku da vide program kulturno-umjetničkog društva Mladost sa Pala, kao dio tradicionalnog naslijeđa Republike Srpske.