Navigacija
Viber X logo

Prezentacija programa stipendija Njemačkog servisa za akademsku razmjenu

Stipendije i programiUniverzitet u Banjoj Luci

Prezentacija programa stipendija Njemačkog servisa za akademsku razmjenu (Deutscher Akademischer Austausch Dienst- DAADwww.daad.de) za 2013. godinu, održaće se u četvrtak 24.10. 2013. godine u 13:00 časova u amfiteatru Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.


Prezentacija programa stipendija Njemačkog servisa za akademsku razmjenu (Deutscher Akademischer Austausch Dienst- DAAD)