Navigacija
Viber

Ljetna škola Univerziteta u Beču

Stipendije i programiUniverzitet u Banjoj Luci

Ljetna škola Univerziteta u Beču održaće se u periodu od 12. jula do 09. avgusta 2014. godine, u Beču, Austrija.

Program koji traje četiri sedmice nudi kvalitativne kurseve evropskih studija u prijepodnevnim satima te kurseve njemačkog jezika u poslijepodnevnim satima. Kursevi evropskih studija koji se održavaju na engleskom jeziku fokusirani su na Evropu i Evropsku uniju, a u okviru njih obrađuju se politički, ekonomski i pravni, ali i istorijski i kulturni aspekti višestrukih promjena kroz koje kontinent trenutno prolazi.

Iako je ponuda kurseva zaniljiva studentima svih smjerova, posebno je privlačna studentima čiji je studij koncentrisan na Evropu ili jedan od slijedećih studija: evropske studije, političke nauke (međunarodno, evropsko, komparativno i arbitražno pravo), ekonomiju, kulturne studije, međunarodne odnose, interdisciplinarne studije i njemački jezik.

Više informacija možete pronaći na internet stranici: http://shs.univie.ac.at

SHS brochure 2014

SHS Application Form 2014