Navigacija
Viber

Održan Peti međunarodni kongres „Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije"

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj Luci

Peti međunarodni kongres pod nazivom „Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije"

Peti međunarodni kongres pod nazivom „Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije" održan je na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci.

Učesnici Petog međunarodnog kongresa pod nazivom „Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije"   Učesnici Petog međunarodnog kongresa pod nazivom „Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije"

 Na Kongresu je učešće uzelo 136 učesnika i iznijeta su 53 saopštenja. Učesnici su bili iz sljedećih gradova: Ljubljana, Split, Zagreb, Beograd, Novi Sad, Niš, Leposavić, Nikšić, Tetovo, Skoplje kao i strani učesnici iz Grčke. Pokrovotelji ovogodišnjeg Kongresa su Ministarstvo nauke i tehnologije i Minstarstvo omladine, porodice i sporta u Vladi Republike Srpske, Grad Banja Luka, FIEP – Međunarodno udruženje profesora fizičkog vaspitanja i Univerzitet u Banjoj Luci.

Prorektor za naučnoistraživači rad prof. dr Milan Mataruga

Predsjednik organizacionog odbora bila je ministar, prof. Nada Tešanović (podpredsjednik Vlade Republike Srpske), a predsjednik Naučnog odbora prof. dr Petar Pavlović.

 

Uvodni predavači su bili prof. dr Dragan Milanović, sa Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sa temom "Znanstveno-istraživački rad u sportu i primjena dobivenih  rezultata u trenažnom procesu" i prof. dr Gregor Jurak, prof. dr Marjeta Kovač, prof. dr Gregor Starc i prof. dr Janko Strel sa Fakulteta za sport Univerziteta u Ljubljani sa temom "Podrška nauke za političke odluke o fizičkom vaspitanju u Sloveniji".