Navigacija
Viber

Održan sastanak Organizacionog odbora za organizovanje rasprave na temu „Nauka na Univerzitetu u Banjoj Luci“

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj Luci

Sastanak Organizacionog odbora za organizovanje rasprave na temu "Nauka na Univerzitetu u Banjoj Luci" održan je u prostorijama Rektorata u Banjoj Luci, 18.11.2013. godine, sa početkom u 11 časova. Organizacioni odbor ima zadatak da izvrši pripremu rasprave. Naredni sastanak Organizacionog odbora biće organizovan sljedeće sedmice.

Zapisnik sa sastanka u prilogu.

Zapisnik sa sastanka Organizacionog odbor za organizovanje rasprave na temu "Nauka na Univerzitetu u Banjoj Luci"