Navigacija
Viber

Održan sastanak u vezi implementacije Evropske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj Luci

Sastanak u vezi implementacije Evropske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača održan je 14. novembra 2013. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Rektorata Univerziteta.

Sastanak u vezi implementacije Evropske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača   Sastanak u vezi implementacije Evropske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača

Sastanak je organizovao prorektor za naučnoistraživački rad, prof. dr Milan Mataruga, okupivši prodekane za NIR svih organizacionih jedinica Univerziteta u vezi definisanja koraka koje treba preduzeti u cilju implementacije Povelje i Kodeksa.

Logo Izvrsnosti u istraživačkim ljudskim resursima (HR Excellence in Research)

Univerzitet u Banjoj Luci je potpisao Povelju i Kodeks u januaru 2013. godine, kao prva institucija iz Bosne i Hercegovine, u nastojanju da primjenom načela Povelje i Kodeksa Univerzitet se kvalifikuje za dobijanje loga Izvrsnosti u istraživačkim ljudskim resursima (HR Excellence in Research).

Sastanak u vezi implementacije Evropske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača   Sastanak u vezi implementacije Evropske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača

Na sastanku se razgovaralo o anketi koja će biti sprovedena među nastavnicima i saradnicima Univerziteta, te o procesu priprema koji je neophodno izvršiti kako prije sprovođenja ankete tako i obradom podataka nakon sprovedene ankete. Naredni sastanak zakazan je za četvrtak, 21. novembra 2013. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta sa početkom u 13 časova.