Navigacija
Viber

Sastanak u vezi pokretanja studija trećeg ciklusa „Obnovljivi izvori energije i ekološko inženjerstvo“

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj Luci

Sastanak u vezi pokretanja studija trećeg ciklusa „Obnovljivi izvori energije i ekološko inženjerstvo“ održan je 12. decembra 2013. godine u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci sa početkom u 12:00 časova.
Zapisnik sa sastanka u prilogu

Zapisnik sa sastanka u vezi pokretanja studija trećeg ciklusa "Obnovljivi izvori energije i ekološko inženjerstvo"