Navigacija
Viber

Dodjela grantova podrške Združenog istraživačkog centra (JRC) za GEODISPOSAL 2014 konferenciju

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj Luci

Združeni istraživački centar (JRC) pruža podršku za predstojeću GEODISPOSAL 2014 konferenciju koja će se održati u periodu od 24-26. juna 2014. godine u Mančesteru, Velika Britanija. 

Za više informacija o Konferenciji posjetite veb stranicu: https://www.meeting.co.uk/confercare/geodisposal2014/


U okviru Akcije „Proširenja i integracija“, JRC nudi specijalizovane radionice, konferencije i napredne trening kurseve u okviru svojih nadležnosti. Radionice su podešene tako da dozvoljavaju nadležnim organizacijama u novim državama članicama, zemljama kandidatima, zemljama potencijalnim kandidatima, pridruženim zemljama Okvirnog programa i na ad-hoc osnovi partnerskim zemljama evropske politike susjedstva i Rusiji za proučavanje naučnih i tehničkih metoda i tehnika koje pomažu u implementaciji EU politika. One, pored toga, pružaju priliku za EU organizacije da se upoznaju sa metodama koje se trenutno koriste u tim zemljama i priliku za obje strane da razgovaraju o tome kako treba implementirati EU zakonodavstvo u budućnosti.

Za specifičnu podršku dodjele granta za GEODISPOSAL 2014 pogledajte i dokument u prilogu.

GEODISPOSAL 2014