Navigacija
Viber

Mogućnost stručnog usavršavanja u Izraelu

Stipendije i programiUniverzitet u Banjoj Luci

Budući da je tokom posjete delegacije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS Izraelu, između ostalog dogovoreno da određeni broj diplomiranih studenata, magistara i doktora nauka iz Republike Srpske iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja (tačnije proizvodnje u zaštićenom prostoru, irigacionih sistema, govedarske proizvodnje i povrtlarstva), prođu obuku i stručno usavršavanje na izraelskim fakultetima i institutima, Ministarstvo je uputilo poziv zainteresovanim kandidatima iz Republike Srpske da na njihovu adresu dostave prijave koje treba da sadrže: biografiju u EU formatu, pismo namjere i listu publikacija. Pomenuti dokumenti, na engleskom i na srpskom jeziku, mogu se poslati u elektronskoj (mps@mps.vladars.net) i pisanoj formi (Trg Republike Srpske 1, Banja Luka).

Iz Ministarstva podsjećaju i da Institut nauka ''Weizmann'', koji je takođe posjetila delegacija iz RS na čelu sa ministrom prof. dr Stevom Mirjanićem, nudi veliki broj master i doktorskih stipendija otvorenih i za istraživače i postdiplomce iz Republike Srpske. Inače, Institut se bavi fundamentalnim istraživanjima, a u okviru njega rade fakulteti za biologiju, biohemiju, hemiju, matematiku i kompjuterske nauke, odjeljenje za nauku i učenje, instituti i centri za istraživanje, te Izraelski nacionalni centar za personalizovanu medicinu (INCPM).
Više informacija može se pronaći na internet stranici Instituta: http://www.weizmann.ac.il.