Navigacija
Viber

Studijski programi i kursevi Diplomatske akademije u Beču

Stipendije i programiUniverzitet u Banjoj Luci

Diplomatska akedemija u Beču nudi u akademskoj 2014/2015. godini više studijskih programa i kurseva za studente iz Bosne i Hercegovine. Između ostalog, na raspolaganju su jednogodišnji diplomski studijski program sa širokim interdisciplinarnim obrazovanjem u oblasti međunarodnih odnosa za apsolvente svih usmjerenja i dvogodišnji master program sa težištem na Evropi (M.A.I.S. Master of Advanced International studies).
Takođe, u ponudi je i dvogodišnji MSc program u saranji sa Tehničkim univerzitetom u Beču, kao i ljetni kurs njemačkog jezika i austrijske geografije.

Pogodnim kandidatima iz Bosne i Hercegovine na raspolaganju su posebne stipendije ADA-e (Austrian Development Agency).

Dodatne informacije o ponudi Diplomatske akademije Beč, kao i informacije o načinu apliciranja za određene studijske programe i kurseve mogu se pronaći na internet stranici Akademije:
www.da-vienna.ac.at.