Navigacija
Viber

Održan sastanak u vezi sprovođenja ankete o Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju istraživača

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj Luci

U Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci, 13. 02. 2014. godine održan je sastanak u vezi sprovođenja ankete o Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju istraživača. Na sastanku koji je organizovao prorektor za naučno-istraživački rad prof. dr Milan Mataruga i kome su prisustvovali prodekani za NIR svih organizacionih jedinica Univerziteta, data su tehnička uputstva u vezi elektronskog popunjavanja ankete, odnosno načina pristupa ovoj apilkaciji i načina unošenja podataka.

Na sastanku je precizirano da bi nastavnici i saradnici Univerziteta anketu trebali popuniti do 15. marta 2014. nakon čega bi uslijedila obrada podataka, te pravljenje izvještaja za Evropsku Komisiju, a potom i izrada strategije ljudskih resursa na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Univerzitet u Banjoj Luci je potpisao Povelju i Kodeks u januaru 2013. godine, kao prva institucija iz Bosne i Hercegovine, s ciljem uključivanja u evropski istraživački prostor, unapređenja kvaliteta naučnog istraživanja, stvaranja okvira za transparentno i otvoreno tržište rada za istraživače, te dobijanja loga Izvrsnosti (HR Excellence in Research) što predstavlja garanciju međunarodne prepoznatljivosti.

Osim o Evrospkoj povelji, na sastanku prorektora i prodekana za NIR bilo je riječ o još dvije teme. Prva od njih odnosila se na upoznavanje prisutnih sa mogućnošću uključivanja ovdašnjih istraživačkih institucija u Zajednički istraživački centar Evropske unije (Joint Research Centre - JRC) i sticanje statusa centra istraživačke izvrsnosti. Takođe, bilo je riječi o prednostima koje eventualno potpisivanje memoranduma o saradnji sa JRC donosi, a one se ogledaju u mogućnosti da domaće naučne institucije šalju svoje osoblje u neki od 7 centara JRC-a širom Evrope, dolasku njihovih eksperata ovdje, zajedničkom organizovanju konferencija i učestvovanju u zajedničkim istraživačkim projektima.

Prorektor za NIR je na sastanku takođe informisao prisutne da će 28. februara biti organizovan info dan na temu Horizon 2020, gdje bi prodekani za NIR, ali i svi zaintersovani sa fakulteta bili upoznati sa ovim novim programom Evropske unije za istraživanje i inovacije koji se odnosi na razdoblje 2014-2020 i čiji je ukupni budžet 80 milijardi evra. To će, isto tako, biti prilika da se dobiju korisne infromacije u vezi pripreme projektne dokumentacije, načina nalaženja partnerskih institucija i sl.