Navigacija
Viber

Regionalna konferencija o okvirnom programu EU za nauku i istraživanje “Horizont 2020” održana u Budvi

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj Luci

Ministarstvo nauke Crne Gore, u saradnji sa Evropskom komisijom, Generalnim direktoratom za istraživanje i inovacije, 4. marta 2014. godine bilo je domaćin velike Regionalne konferencije povodom zvaničnog početka realizacije novog Okvirnog programa EU “Horizont 2020” za zemlje Zapadnog Balkana. Riječ je o najznačajnijem okvirnom programu za nauku i istraživanje lansiranom do sada, koji će naučnim zajednicama Evrope, za narednih sedam godina, staviti na raspolaganje gotovo 80 milijardi eura za istraživanja i inovacije.

Konferenciju je otvorila prof. dr Sanja Vlahović, ministarka nauke u Vladi Crne Gore, a prezentaciju novog programa imao je Volfgang Burčer, zamjenik generalnog direktora za istraživanje i inovacije EK.

Predstavnik Evropske komisije, Volfgang Burčer, je naglasio da je regionalna konferencija prilika da se vidi šta Horizont 2020 nudi za zemlje Zapadnog Balkana. Burčer je naveo da novac iz ovog Okvirnog programa može da nam omogući da intenziviramo saradnju u regionu, ali i u razvoju zajedničkih projekata. S druge strane, to je i prilika za rad sa nekim od najeminentnijih svjetskih stručnjaka koji dolaze iz Evrope.

Na regionalnoj konferenciji Horizon 2020. govorili su ministri obrazovanja, nauke i tehnologije Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova i ambasador Makedonije u Crnoj Gori, a u drugom dijelu konferencije predstavnici EU.

Svim prisutnima predstavljene su sve tematske oblasti Horizonta 2020, sa posebnim fokusom na oblast “Društveni izazovi – bezbjednost hrane i održiva poljoprivreda”, uz opis mogućnosti koje se nude pod Marija Kiri akcijama, kao i detaljna objašnjenja o načinu aplikacije za programe i projekte u okviru Horizonta.

Bila je ovo izvanredna prilika za sve prisutne naučnike i istraživače da se na licu mjesta upoznaju sa novim, pojednostavljenim procedurama koje se tiču prijavljivanja projekata i njihove selekcije pod novim Okvirnim programom, te da u direktnoj komunikaciji sa predstavnicima EK dobiju sve potrebne informacije o budućim aktivnostima Komisije na planu nauke i istraživanja, ali i uspostave međusobne kontakte, koji im mogu obezbijediti osnov za buduće zajedničke nastupe u programima Evropske unije u oblasti nauke i istraživanja, imajući u vidu značaj regionalnog pristupa.

Konferenciji je prisustvovalo preko 200 eksperata, naučnika i istraživača Zapadnog Balkana, predstavnici EU i veliki broj ambasadora EU i regiona.

U prilogu prezentacije sa Konferencije.

H2020 Društveni izazovi-bezbjednost hrane i održiva poljoprivreda

H2020 Izvrsnost u nauci - Marija Sklodovska Kiri akcije

H2020 Pravila pristupanja