Navigacija
Viber X logo

Takmičenje u pisanju na temu: „Šta za vas predstavlja proširena EU?“

Stipendije i programiUniverzitet u Banjoj Luci

Evropska komisija je pokrenula takmičenje u pisanju pod nazivom: "Šta za vas predstavlja proširena EU?" ciljajući na mlade ljude iz Evropske unije, kao i iz zemalja koje su u procesu proširenja.

„Šta za vas predstavlja proširena EU?“

Učesnici takmičenja treba da napišu jedan članak koji bi sadržavao maksimalno 700 riječi ili najviše tri članka na blogu (maksimalno 700 riječi ukupno).

Žiri svake zemlje odabraće po jedan rad iz svake starosne grupe (15- 18 godina i 19- 25 godina starosti) koji ide na daljnju procjenu međunarodnog žirija.

Takmičenje je otvoreno do 11. maja 2014. godine.

Više informacija možete pronaći na internet stranici: http://ec.europa.eu/enlargement/