Navigacija
Viber

Informacija sa sjednice Proširenog kolegijuma održane 13.05.2014. godine

Sjednice Prošireni kolegijumUniverzitet u Banjoj Luci

Prošireni kolegijum Univerziteta u Banjoj Luci na svojoj sjednici održanoj 12. 05. 2014. godine razmatrao je izmjene Akademskog kalendara za školsku 2013/2014. godinu i nakon opsežne rasprave, donio zaključak da radna grupa u sastavu: prof. dr Simo Jokanović, prorektor za nastavu i studentska pitanja, prof. dr Branko Dokić, dekan Elektrotehničkog fakulteta i prof. dr Luka Kecman, dekan Akademije umjetnosti, koja je pripremala akademski kalendar za tekuću školsku godinu, za narednu sjednicu Proširenog kolegijuma pripreme izmjene pomenutog akademskog kalendara, kao i prijedlog akademskog kalendara za novu školsku godinu.

U nastavku sjednice razmatran je prijedlog Pravilnika o oblastima obrazovanja koji je sačinila radna grupa Univerziteta na osnovu pristiglih prijedloga i primjedbi fakuleta/Akademije/VŠUP. Organizacionim jedinicama je data mogućnost da do kraja sedmice dostave prijedloge eventualnih izmjena kako bi ih radna grupa mogla uvrstiti u konačni prijedlog prije nego on bude upućen resornom ministarstvu.

Takođe, na sjednici Proširenog kolegijuma raspravljano je o pripremama za
objavljivanje konkursa za upis studenata na I, II i III ciklus studija za školsku 2014/2015. godinu, te je definisano da organizacione jedinice Univerzitata do kraja mjeseca dostave prorektoru za nastavu i studentska pitanja informaciju o tome šta bi konkurs, u dijelu koji se tiče posebnih uslova, trebao da sadrži.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3323/uni-2.jpg