Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Vladana Brankovića

DoktoratiArhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Nastavno-naučno vijeće Arhitektonsko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovalo je Komisiju za pisanje izvještaja za ocjenu podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze kandidata mr Vladana Brankovića u sastavu:

1. Dr Mirjana Tomičić Torlaković, redovni profesor, uža naučna oblast: Konstrukcije, građenje i održavanje željezničkih pruga, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, predsjednik
2. Dr Ljiljana Milić Marković, docent, uža naučna oblast: Saobraćajnice, Visoka građevinsko-geodetska škola strukovnih studija Beograd, član
3. Dr Ljubiša Preradović, vanredni profesor, uža naučna oblast: Računarske nauke, Arhitektonsko-građevinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
4. Dr Mato Uljarević, vanredni profesor, uža naučna oblast: Geotehnika, Arhitektonsko-građevinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
5. Dr Snežana Mitrović, docent, uža naučna oblast: Metalne konstrukcije i Drvne konstrukcije, Visoka građevinsko-geodetska škola strukovnih studija Beograd, član

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Vladana Brankovića