Navigacija
Viber

Informacija sa sjednice Proširenog kolegijuma održane 06. 06. 2014. godine

Sjednice Prošireni kolegijumUniverzitet u Banjoj Luci

Prošireni kolegijum Univerziteta u Banjoj Luci na svojoj sjednici održanoj 06.06. 2014. godine razmatrao je Zaključke sa tematske sjednice Senata i Proširenog kolegijuma na temu „Nauka na Univerzitetu“, te je u vezi sa tim usaglašeno da se predloženi akcioni plan proslijedi fakultetima /Akademiji umjetnosti kako bi u roku od sedam dana dali svoje mišljenje i prijedloge sadržaja i nosilaca aktivnosti, nakon čega će biti donesna odluka da li će ovo pitanje biti razmatrano na sljedećoj sjednici Senata ili na ponovnoj zajedničkoj sjednici Senata i Proširenog kolegijuma.

Prošireni kolegijum je na istoj sjednici razmatrao i više prijedloga pravilnika. Između ostalog, razmatran je Prijedlog pravilnika o oblastima obrazovanja, te je zadužen prorektor za kadrove da u komunikaciji sa dekanima organizacionih jedinica do utorka, 10. juna usaglasi konačan tekst Prijedloga, nakon čega bi isti bio predočen na zajedničkoj sjednici rektorskih kolegijuma Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Istočnom Sarajevu koja će biti održana u srijedu, 11. juna.

Na istom zajedničkog kolegijumu biće razmatran i Prijedlog pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova, zaključeno je nakon duže rasprave po ovoj tački dnevnog reda. Zavisno od ishoda rasprave na sastanku zajedničkog rektorskog kolegijuma, definisaće se dalji koraci u vezi ovog Pravilnika.

Prošireni kolegijum je razmatrao i prihvatio Izvještaj o aktivnostima Štaba za koordinaciju pomoći ugroženima od poplava Univerziteta u Banjoj Luci, te je čestitao Štabu na dobro urađenom poslu, odao priznanje studentima koji su se u velikoj mjeri uključili u akcije čišćenje poplavljenih područja, kao i zaposlenima na Univerzitetu koji su uzeli učešće u ovim aktivnostima. Posebna zahvalnost odata je predsjedniku Štaba prorektoru Drašku Marinkoviću, njegovom zamjeniku prorektoru Milanu Matarugi i predsjedniku Studentskog parlamenta Mladenu Amoviću.

Takođe, zaključcima Proširenog kolegijuma definisano je da će Univerzitet u Banjoj Luci uputiti posebne pismene zahvalnice visokoškolskim i ostalim ustanovama koje su Univerzitetu u Banjoj Luci uputule pomoć u opremi korištenoj u akcijama čišćenja poplavljenih područja. Studentima i zaposlenima na Univerzitetu koji su pogođeni poplavama biće obezbijeđena pomoć iz fonda koji se puni na osnovu dobrovoljnog izdvajanja zaposlenih. Jedan od zaključaka Proširenog kolegijuma u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda jeste da treba ažurirati planove rada Univerziteta u vanrednim okolnostima, dok će istovermeno preko Upravnog odbora, Univerzitet pokrenuti projekat kojim će se, u saradnji sa Administrativnom službom Grada Banjaluka, rješavati pitanje zaštite od poplava Kampusa koji se nalazi u Bulevaru vojvode Petra Bojovića.

Na sjednici Proširenog kolegijuma razmatran je i prihvaćen Izvještaj radne grupe za izradu nacrta Pravilnika o kvalifikacionom ispitu za prijem novih studenata na Univerzitetu u Banjoj Luci, te je takođe zauzet stav da se u konsulaticijama sa resornim Ministartvom odluči o eventualnom pomjeranju polaganja prijemnog ispita za sedam dana, s obzirom da je došlo do pomjeranja u akademskom kalendaru za 2013/2014 akademsku godinu.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3397/uni-2.jpg