Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Slađane Cukut

DoktoratiFilološki fakultet

Nastavno-naučno vijeće Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, na 55. sjednici održanoj 12.04.2014. godine, imenovalo je Komisiju za pisanje izvještaja u sastavu:

1. Dr Milan Dragičević, redovni profesor, uža naučna oblast: Specifični jezici - srpski jezik, Filološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Božo Ćopić, redovni profesor, uža naučna oblast: Srpski jezik,, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, član
3. Dr Dragomir Kozomara, docent, uža naučna oblast: Specifični jezici - srpski jezik, Filološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Zahvaljujući na ukazanom Povjerenju, Komisija podnosi Nastavno-naučnom vijeću

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Slađane Cukut