Navigacija
Viber

Grad Banjaluka raspisao Javni poziv za sufinansiranje projekata i programa iz oblasti kulturnog stvaralaštva

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj Luci

Grad Banjaluka je raspisao Javni poziv za sufinansiranje projekata i programa iz oblasti kulturnog stvaralaštva. Konkurs se odnosi na projekte iz oblasti likovnog i muzičko-scenskog stvaralaštva, filmske i pozorišne umjetnosti, kao i audio-vizuelnih programa.

- Prijave sa potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti Odjeljenju za društvene djelatnosti u kancelariju broj 14, u zatvorenoj koverti, sa naznakom "Javni poziv za sufinansiranje projekata i programa iz oblasti kulturnog stvaralaštva", broj: 10-65-25/2014 - saopšteno je iz Gradske uprave.

Osim toga, prijave se mogu poslati i poštom, preporučeno, na adresu: Grad Banja Luka, Gradska uprava, Odjeljenje za društvene djelatnosti, Trg srpskih vladara broj 1. Konkurs će biti otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a obrasce je moguće preuzeti na internet stranici Gradske uprave grada Banjaluka.