Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Jadranke Đuranović-Miličić

DoktoratiMedicinski fakultet

Na osnovu člana 149 Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13), člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci i člana 18. Statuta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici održanoj dana 08.07.2014. god. broj: 18-3-428/2014 donijelo je odluku o imenovanju komisije za ocjenu i odbranu urađene doktorske teze mr Jadranke Đuranović-Miličić, doktora medicine, specijaliste ginekologije i akušerstva, pod nazivom ˝Značaj vaginalnog ultrazvuka u dijagnostici uzroka krvarenja u perimenopauzi i postmenopauzi˝ u sastavu:

1. Dr Mladenko Vasiljević, redovni profesor, uža naučna oblast, Ginekologija i opstetricija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, predsjednik;
2. Dr Rade Vilendečić, redovni profesor, uža naučna oblast, Ginekologija i opstetricija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član;
3. Dr Radoslav Gajanin, vanredni profesor, uža naučna oblast, Patologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član.

Nakon detaljne analize urađene doktorske disertacije kandidata mr Jadranke Đuranović-Miličić, imenovana komisija Nastavno-naučnom vijeću Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Senatu Univerziteta u Banjoj Luci podnosi sljedeći

Izvještaj Komisije o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Jadranke Đuranović-Miličić

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3491/medicinski-fakultetST.jpg