Navigacija
Viber X logo

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Dragice Ristić

DoktoratiPravni fakultet

Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci je, na II sjednici održanoj 12. maja 2014. godine, donijelo Odluku o imenovanju Komisije za podnošenje izvještaja o urađenoj doktorskoj tezi mr Dragice Ristić, broj: 12/3.416-II-4/14, pod nazivom: "Ugovor o faktoringu sa posebnim osvrtom na faktoring kao instrument finansiranja poslovnih subjekata".

U Komisiju su imenovani:
1. Dr Marko Rajčević, redovni profedor, uža naučna oblast: Poslovno (trgovinsko) pravo i pravo društva, Pravni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Akademik prof. dr Vitomir Popović, redovni profedor, uža naučna oblast: Međunarodno pravo, Pravni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Akademik prof. dr Mirko Vasiljević, redovni profedor, uža naučna oblast: poslovno - pravna, Pravni fakultet, Univerzitet u u Beogradu, član

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Dragice Ristić

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3677/large_thumb_logo-pravni.jpg