Navigacija
Viber X logo

Obuka za doktorante u Francuskoj

Stipendije i programiUniverzitet u Banjoj Luci

Univerzitet u Loreni (Francuska), organizuje "Science & You", kulturni i naučni događaj internacionalnog karaktera koji se obraća osobama zainteresovanim za medijaciju nauka : istraživačima, doktorantima, medijatorima, odgovornim licima naučnih centara, muzeja i preduzeća, novinarima, ali i širokoj publici.

Univerzitet u Loreni poziva 150 doktoranata iz cijelog svijeta i svih disciplina na obuku o tehnikama medijacije nauke od 31. maja do 2. juna 2015. godine u Mecu (Metz, Lorraine, France). Obuka će se obavljati kroz različite forme medijacije: pozorište, izložbe, radionice radija, pisanje... Pokriveni su svi troškovi ove obuke (troškovi upisa, smještaja i obroka), izuzetak su troškovi prevoza.

Učešće na ovoj obuci omogućava besplatan pristup svim manifestacijama kolokvijuma i foruma koje će se održavati od 1. do 6. juna 2015. godine u Loreni i koje čini :
- Naučni kolokvijum, “Dani Ibera Kirijena” (“Journées Hubert Curien”) -700 profesionalaca naučne medijacije iz čitavog svijeta;
- Forum “Nauke i kulture” (“Sciences et cultures”), otvoren za široku publiku, posvećen predstavljanju inovativnih formi medijacije
- Serija kulturnih i naučnih događaja za široku publiku u čitavoj regiji Lorena.

Poziv za kandidaturu za učešće na obuci za doktorante je otvoren do 17. novembra.
Više informacija se može naći na internet stranici http://www.science-and-you.com/

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3663/logo_sciences.jpg