Navigacija
Viber

Međunarodni naučni skup „Krivična djela protiv čovječnosti - normativno i stvarno“, na Pravnom fakultetu

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj Luci

U okviru obilježavanja 40 godina postojanja i 55 godina studija prava, Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci je 5. februara 2015. godine organizovao međunarodni naučni skup pod nazivom „Krivična djela protiv čovječnosti-normativno i stvarno“.

Međunarodni naučni skup „Krivična djela protiv čovječnosti - normativno i  stvarno“, na Pravnom fakultetu

Uz riječi zahvalnosti brojnim uglednim pravnim stručnjacima što su se odazvali pozivu da učestvuju na ovom skupu, dekan Pravnog fakulteta akademik prof. dr Vitomir Popović je naglasio da je upravo njihovo učešće garancija da će tema ovog skupa biti osvijetljena iz svih uglova, te da će se čuti interesantna i korisna razmišlja o ovom pitanju.

Otvarajući skup, dekan je istakao da se radi o veoma delikatnoj i, na žalost, veoma aktuelnoj temi, te da je upravo to bio razlog da se, povodom obilježavanja četiri decenije Pravnog fakulteta, organizuje jedan ovakav skup.

Međunarodni naučni skup „Krivična djela protiv čovječnosti - normativno i  stvarno“, na Pravnom fakultetu

„Nadam se da će ovaj skup opravdati ono zbog čega je on organizovan, odnosno da će biti u funkciji rasvjetljavanja nekih nedovoljno rasvijetljenih stanovišta u vezi ovog krivičnog djela definisanog Krivičnim zakonom BiH. Bilo bi dobro da se nakon ovih uvodnih izlaganja otvori jedna šira akademska rasprava i diskusija koja bi mogla biti u funkciji davanja doprinosa u rješavanju ovih spornih pravnih pitanja koja na neki način neravnopravno i neravnomjerno tretiraju one koji su u poziciji da protiv njih budu izrečene sankcije zbog izvršenja ovakvih krivičnih djela“, naglasio je dekan Popović.

Kako se moglo čuti, interesovanje da uzmu učešće na skupu sa pomenutom temom izrazili su brojni pravni stručnjaci, a samo neki od njih su dobili priliku da izlažu.

Međunarodni naučni skup „Krivična djela protiv čovječnosti - normativno i  stvarno“, na Pravnom fakultetu

Između ostalog na temu ratnih zločina, u normama i u praksi, govorili su akademik prof. dr Stanko Bejatović, dekan Pravnog fakulteta u Kragujevcu i dr Milan Škulić, sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu; Akademik prof. dr Miodrag Simović sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci izlagao je na temu - Ratni zločini u odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, sa posebnim osvrtom na zločine protiv čovječnosti, dok je prof. dr Milan Blagojević, sudija Okružnog suda u Banjoj Luci imao izlaganje na temu - Poremećena precedentizacija prava u praksi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Na temu zločini protiv čovječnosti govorila je profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci dr Ivanka Marković, dok je prof. dr Jovan Ćirić, direktor Instituta za uporedno pravo iz Beograda imao izlaganje na temu - Genocidna namera.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3993/pf-2015-01.jpg