Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Šefkije Balića

DoktoratiMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata mr Šefkije Balića, u sastavu:

1. Dr Duško Vulić, vanredni profesor, uža naučna oblast Interna medicina, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Mirza Dilić, redovni profesor, uža naučna oblast Interna medicina, Medicinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, član
3. Dr Aleksandar Lazarević, redovni profesor, uža naučna oblast Interna medicina, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Šefkije Balića

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4146/medicinski-fakultetST.jpg