Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Marije Obradović

DoktoratiMedicinski fakultet

Na osnovu člana 149. Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 73/10, 104/11, 84/12, 108/13), člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci i člana 18. Statuta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici održanoj 16.06. 2015. godine, je donijelo odluku broj 18/3.494/2015 o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu urađene doktorske teze mr Marije Obradović pod nazivom „Rasprostranjenost karijesa ranog djetinjstva i dejstvo dentalnih lakova na početne kariozne lezije“ u sastavu:

1. Dr Mirjana Ivanović, redovni profesor, uža naučna oblast Dječija i preventivna stomatologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, predsjednik Komisije;
2. Dr Jovan Vojinović, redovni profesor, uža naučna oblast Dječija i preventivna stomatologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član Komisije;
3. Dr Slavoljub Živković, redovni profesor, uža naučna oblast Bolesti zuba i endodoncija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, član Komisije.

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Marije Obradović

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4365/medicinski-fakultetST.jpg