Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidatkinje mr Dušanke Danojević

DoktoratiMedicinski fakultet

Na osnovu člana 149. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 73/10,104/11,84/12. i 108/13), člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, i člana 18. Statuta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, na sjednici održanoj 10.11.2015. godine, donijelo je Odluku (br. 18/3.803/2015) o imenovanju komisije za ocjenu i odbranu doktorske teze koju je pod nazivom „Uticaj fizičke aktivnosti na mentalno zdravlje odraslog stanovništva u Republici Srpskoj“, uradila mr Dušanka Danojević. U komisiju su imenovani:

1. Dr Marija Burgić Radmanović, uža naučna oblast psihijatrija, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik;
2. Dr Nađa Vasiljević, uža naučna oblast higijena, redovni profesor, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, član;
3. Dr Radojka Kocijančić, uža naučna oblast higijena, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, član;
4. Dr Janja Bojanić, uža naučna oblast epidemiologija, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, rezervni član.

Nakon detaljnog pregleda urađene doktorske disertacije kandidata mr Dušanke Danojević, Nastavno–naučnom vijeću Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Senatu Univerziteta u Banjoj Luci Komisija podnosi sljedeći:

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidatkinje mr Dušanke Danojević

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4987/medicina.jpg