Navigacija
Viber

Informacija sa 40. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice Upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci na 40. sjednici održanoj 03.03.2016. godine razmatrao je i usvojio Finansijski plan Univerziteta u Banjoj Luci za 2016. godinu,  Programa rada Univerziteta za 2016. godinu, kao i Plan javnih nabavki za 2016. godinu.

Na istoj sjednici, Upravnom odboru je predočen Izvještaja o sudskim sporovima u kojima Univerzitet u Banjoj Luci ima položaj stranke. 

Takođe,  Upravni odbor je dao saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. 

Na sjednici je  doneseno i više odluka o pokretanju postupaka javne nabavke i imenovanju komisija:
-Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i Rješenja o imenovanju Komisije za javnu nabavku hemikalija za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci;
-Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i Rješenja o imenovanju Komisije za javnu nabavku laboratorijskog materijala za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci;
-Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i Rješenja o imenovanju Komisije za javnu nabavku usluga prevoza za potrebe izvođenja terenske nastave na Univerzitetu u Banjoj Luci;
-Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i Rješenja o imenovanju Komisije za javnu nabavku usluga održavanja vozila za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci;
-Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i Rješenja o imenovanju Komisije za javnu nabavku stomatološkog materijala za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci;
-Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga smještaja za potrebe Elektrotehničkog, Filozofskog, Filološkog i Tehnološkog fakulteta i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci; te
-Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga smještaja za potrebe Ekonomskog, Medicinskog, Poljoprivrednog i Šumarskog fakulteta  Univerziteta u Banjoj Luci.

Takođe, donesene su  odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje sporazuma i memoranduma o sardnji, i to:
-Međuuniverzitetskog sporazuma između programskih i partnerskih zemalja u programu Erasmus+ (KA1 Razmjena studenata i osoblja) između Univerziteta u Banjoj Luci (Poljoprivredni fakultet) i Weihenstephan - Triesdorf Univerzitet primjenjenih nauka, Visoka škola Frajsing (Friesing);
-Memoranduma o razumijevanje između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Ekonomskog Univerziteta Krakov, Poljska;
-Sporazuma o saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Ekonomske škole Banja Luka;
-Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji između Rudarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i „RŽR Ljubija“ A.D. Prijedor.

U nastavku sjednice data je saglasnost Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci na Troškovnik Fakulteta za akademsku 2015/16. godinu, kao i na Cjenovnik stomatoloških usluga Fakulteta za istu akademsku godinu.

Upravni odbor je na svojoj 40. sjednici razmatrao i odbio Molbu Naučno voćarskog društva Republike Srpske za dodjelu prostora (kancelarije) u Univerzitetskom gradu – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, Banja Luka, kao  i prijedlog sadržan u Pismu namjere Džudo kluba „Banja Luka“  da se prostor nadstrešnice adaptira u namjensku džudo salu.

Isto tako, Prigovor prof. dr Ilije Komljenovića na Odluku Upravnog odbora, broj: 03/04-3.58-25/16 je odbačen kao nedopušten. 

Na sjednici je predočena i Informacija o nerealizovanim aktivnostima Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Lici.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5161/uni-1.jpg