Navigacija
Viber

Informacija sa 49. sjednice  Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice Upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici održanoj 22.11.2016. godine donio je Odluku o osnivanju Centra za podršku privredi kao podorganizacione jedinice Mašinskog fakulteta našeg Univerziteta.

Takođe, donesena je Odluka o osnivanju Centra za specijalističke studije  i kontinuiranu edukaciju kao podorganizacione jedinice Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Nakon razmatranja zahtjeva JU Studentski centar „Nikola Tesla“ Banja Luka, data je saglasnost za korištenje prostora Medicinskom fakultetu (za Medicinski specijalistički centar i za studentsku ambulantu); te Filološkom fakultetu.

Isto tako, data je saglasnost  Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci na prijedlog visine troškova odbrane magistarskog rada i doktorske disertacije.

Upravni odbor je na svojoj 49. sjednici donio odluke o pokretanju postupka javne nabavke i rješenja o imenovanju komisija za javnu nabavku:

- kancelarijskog materijala za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci;
- usluga smještaja gostujućih profesora i saradnika za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci;
- opreme za potrebe Laboratorije za telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

U nastavku sjednice, Upravni odbor je dao saglasnost na zaključivanje više memoranduma, sporazuma i ugovora o saradnji, i to:

- Memoranduma o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Tianjin  University of Technology and Education, u vezi sa osnivanjem Konfučijevog instituta;
- Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta Crne Gore;
- Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine;
- Međuuniverzitetskog sporazuma između programskih i partnerskih zemalja u programu Erasmus+ (KA1 - Razmjena studenata i osoblja) između Univerziteta u Banjoj Luci (Akademija umjetnosti) i Robert Gordon Univerziteta iz Aberdina (Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske);
- Memoranduma o razumijevanju i saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Omladinskog komunikativnog centra (OKC), Banja Luka;
- Protokola o saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća;
- Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Uprave za indirektno oporezivanje BiH;
- Povelje o Konzorcijumu visokoobrazovnih institucija Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope (China – CEECs Higher Education Instutions Consortium);

Na sjednici su  donesene i odluke o  odobravanju službenog putovanja rektoru Univerziteta u Banjoj Luci u  Italiju i u Kinu.

Nakon razmatranja, Upravni odbor je odbio prigovore: prof. dr Bože Važića na Odluku Upravnog odbora od 19.07.2016. godine, i prof. dr Vitomira Popovića na imenovanje vršioca dužnosti dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, kao i žalbe: prof. dr Ilije Komljenovića na Odluku o izricanju disciplinske mjere zbog lakše povrede radne obaveze od strane dekana Poljoprivrednog fakulteta, i Žalbu Stefana Mačkića na Rješenje rektora Univerziteta u Banjoj Luci od 20.09.2016. godine.

Na istoj sjednici, Upravni odbor je svojim zaključkom zadužio službu Rektorata da  pripremi pregled  korištenja svih poslovnih prostora u kampusu Univerziteta „Univerzitetski grad“ u cilju analize ispunjavanja ugovorenih obaveza od strane zakupoprimaca.

Upravni odbor je razmatrao i prihvatio prijedlog izmjena i dopunu Prijedloga Regulacionog plana zaštićenog područja "Univerzitetski grad" u južnoj zoni.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5964/uni-1.jpg