Navigacija
Viber

Informacija sa sjednice Proširenog kolegijuma UNBL održane 23.11.2016. godine

Sjednice Prošireni kolegijumUniverzitet u Banjoj Luci

Prošireni kolegijum Univerziteta u Banjoj Luci  na sjednici održanoj 23.11.2016. godine razmatrao je informaciju o realizaciji  Programa mjera i aktivnosti na poboljšanju materijalno-finansijskog stanja i odgovornosti u raspolaganju finansijskim sredstvima Univerziteta u Banjoj Luci.

U okviru navedene tačke, najviše pažnje posvećeno je razmatranju Nacrta pravilnika o sticanju, raspodjeli i korišćenju vlastitih prihoda i prihoda od grantova (pomoći) na Univerzitetu u Banjoj Luci, te je nakon opširne diskusije donesen zaključak da se Nacrt uputi nastavno-naučnim vijećima fakulteta /Akademije i Institutu za genetičke resurse na razmatranje, uz obavezu da u pisanoj formi dostave primjedbe na ovaj akt, kao  i eventualne prijedloge izmjena i dopuna.  

Na istoj sjednici razmatran je i prihvaćen Nacrt pravilnika o korišćenju službenih vozila na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Prošireni kolegijum razmatrao je i Prijedlog pravilnika o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa, te je isti upućen fakultetima uz obavezu da u roku od sedam dana daju primjedbe i prijedloge izmjena i dopuna predloženog teksta pravilnika.

Rektor Univerziteta prof. dr Milan Mataruga upoznao je prisutne članove Kolegijuma da je u toku izrada grafičke knjige standarda , odnosno definisanje vizuelnog identiteta Univerziteta u Banjoj Luci , što je projekat na kojem radi  Akademija umjetnosti našeg Univerziteta, odsjek za grafički dizajn. Rektor je ukratko predstavio dekanima ponuđena rješenja loga Univerziteta, memoranduma, vizuelnog izgleda naslovnih strana diplomskih, magistarskih i doktorskih radova i ostala dizajnerska rješenja i pozvao dekane da se do naredne sjednice izjasne u pogledu navedenih prijedloga.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5965/uni-2.jpg