Navigacija
Viber

Informacija sa sjednice Proširenog kolegijuma Univerziteta u Banjoj Luci održane 11.7.2017.

Sjednice Prošireni kolegijumUniverzitet u Banjoj Luci

Proširenog kolegijuma Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici održanoj 11.7.2017. godine razmatrao je i prihvatio Prijedlog akademskog kalendara za akademsku 2017/2018. godinu.

Na sjednici je predočena i razmatrana Analize upisa studenata u prvu godinu I ciklusa studija na Univerzitet u Banjoj Luci u akademskoj 2017/2018. godini u prvom upisnom roku, kao i Pregled implementacije integrisanog informacionog sistema i Pregled  realizacije akcionog plana za povećanje pozicije Univerziteta u Banjoj Luci na Vebometriks listi.

Nakon razmatranje Prijedloga pravila o izvođenju kombinovanih studijskih programa III ciklusa studija i Prijedloga pravila o izvođenju kombinovanog studijskog programa drugog ciklusa akademskih studija na Univerzitetu u Banjoj Luci, donesen je zaključak da prorektor za nastavu prof. dr Strain Posavljak u saradnji sa dekanima, prodekanima i rukovodiocima studijskih programa do 10. septembra 2017.  godine uradi korekcije pomenutih akata u skladu sa dostavljenim primjedbama i prijedlozima.

Takođe, članovima Proširenog kolegijuma predočena je i Analiza sprovedene ankete o internacionalizaciji na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6780/large_uni-2__1_.jpg