Navigacija
Viber X logo

Obuka bibliotekara za unos završnih radova u digitalni repozitorijum i postupak provjere njihove originalnosti

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj Luci

U organizaciji Kancelarije za naučnoistraživački rad i razvoj Univerziteta u Banjoj Luci, u Rektoratu UNIBL 17. 10. 2017. godine održana je obuka bibliotekara za unos magistarskih/master radova i doktorskih disertacija u digitalni repozitorijum i postupak njihove provjere putem zvaničnog softvera za provjeru originalnosti završnih radova studenata na II i III ciklusu studija.

Obuku su održali rukovodilac Univerzitetskog računarskog centra Aleksandar Gaćina, viši stručni sradnik u URC-u Đorđe Stojisavljević i Dušan Vrućinić, viši stručni saradnik za izdavačku djelatnost u Kancelariji prorektora za NIR, a prisustvovali su bibliotekari  i/ili stručni saradnici za drugi i treći ciklus sa svih organizacionih jedinica Univerziteta u Banjoj Luci.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/7081/IMG_2472.JPG
  • /uploads/attachment/vest/7081/IMG_2473.JPG