Navigacija
Viber X logo

Održan sastanak sa prodekanima za NIR

Nauka i razvoj

Sastanak sa prodekanima za naučnoistraživački/umjetnički rad Univerziteta u Banjoj Luci održan je 3. oktobra 2017. godine u  Sali 1. Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci sa početkom u 9 časova.

 

Na sastanku se razgovaralo o navedenim tačkama dnevnog reda:

  1. Pravilnik o sadržaju, izgledu i digitalnom repozitorijumu master/magistarskih radova na Univerzitetu u Banjoj Luci;
  2. Izmjena Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci;
  3. Pravilnik o postupku provjere originalnosti završnih radova studenata na II i III ciklusu studija Univerziteta u Banjoj Luci;
  4. Pravilnik o publikovanju naučnih publikacija;
  5. Odluka Senata Univerziteta u Banjoj Luci u vezi sa dodatnim uslovima za odbranu doktorske disertacije na Univerzitetu u Banjoj Luci;
  6. Fond za nauku;
  7. Razno.

 

Sastanak je završen u 10.45 časova.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6994/large_unibl_logo_novi.png