Navigacija
Viber

Informacija sa 4. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice Upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Upravni odbor (UO) Univerziteta u Banjoj Luci na 4. sjednici održanoj 31. oktobra 2017. godine razmatrao je donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci – predstavnika Vlade Republike Srpske, zbog isteka mandata.

Tako je predsjednik Upravnog odbora, prof. dr Rajko Gnjato konstatovao je da je istekao mandat prof. dr Mihajlu Markoviću, prof. dr Mirku Rakoviću i dr Predragu Raosavljeviću članovima Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci – predstavnicima Vlade Republike Srpske. 

Članovi UO razmatrali su i usvojili Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci. Pored toga, razmatran je Zahtjev Prirodno-matematičkog fakulteta za izmjenu i dopunu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerziteta u Banjoj Luci.

U nastavku 4. Sjednice data je i saglasnost na Uputstvo o načinu realizacije projekata na Univerzitetu u Banjoj Luci. Razmatran je i  Prijedlog pravilnika o postupku zaključivanja ugovora o akademskoj, poslovno-tehničkoj i stručnoj saradnji.

Na osnovu dostavljenog Prijedloga pravilnika i Zaključka Proširenog kolegijuma, te datih primjedbi i prijedloga na sjednici, Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se usvaja Pravilnik o postupku zaključivanja ugovora o akademskoj, poslovno-tehničkoj i stručnoj saradnji. UO je donio i druge odluke, ali dao i saglasnost za zaključivanje više sporazuma.

Tako je odobren Međuinstitucionalni sporazum za period 2017-2019 između institucija programskih i partnerskih zemalja Univerziteta na Balearskim ostrvima iz Španije i Univerziteta u Banjoj Luci, kao i  Sporazum o saradnji između Nižnjenovgorodskog državnog lingvističkog univerziteta „N. A. Dobroljubov“, iz Rusije i UNIBL. Takođe, u radu 4. sjednice UO UNIBL data je saglasnost i drugim sporazumima.

Članovi su razmatrali i  donijeli Odluku o pokretanju postupka javne nabavke i Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku za dvije organizacione jedinice.

Treba naglasati da je razmatran Zaključak Proširenog kolegijuma u vezi sa Odlukom o obavljanju pripravničkog staža studenata, te je donijeta odgovarajuća Odluka Upravnog odbora u vezi sa obavljanjem pripravničkog stažanajboljih studenata u školskoj 2017/18. godini.

Razmatran je i zahtjev Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci za povećanje koeficijenta za radno mjesto Šefa računskog centra, kao i prijedlog Komisije za dodjelu novčanih nagrada nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Banjoj Luci za ostvarene međunarodne rezultate u naučno-istraživačkom i umjetničkom radu.

Razmatrana je Informacije rektora Univerziteta o aktivnostima pokrenutim za projekat završetka izgradnje zgrade Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta i zgrade Šumarskog fakulteta.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/7132/unibl_logo_novi.png