Navigacija
Viber X logo

Konkurs za grant podršku pripremi Horizont 2020 projekata

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj LuciPozivi za prijavu projekata

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, raspisalo je Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2018. godinu.

Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2018. godinu utvrđeni su kriteriji i druga pitanja vezana za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2018. godinu.

Odluka o kriterijima je objavljena na internet stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Sredstva

Sredstva za ove namjene u iznosu od 444.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva civilnih poslova BiH za 2018.godinu na poziciji "Tekući transferi i grantovi".

Sredstva se dodjeljuju za sufinansiranje projekata iz oblasti nauke putem javnog konkursa i u skladu s kriterijima definisanim Odlukom o kriterijima.

Najmanji iznos sredstava koji se može dodjeliti iz ovog granta iznosi 5.000,00 KM a maksimalni do 30.000,00 KM.
Rok za dostavljanje aplikacija je 17. septembra 2018. godine.

Pravo na podnošenje projekata

Pravo na podnošenje projekata na osnovu objavljenog konkursa za dodjelu sredstava imaju:
a) registrirane naučnoistraživačke organizacije (visokoškolske ustanove, instituti, akademije nauka i umjetnosti, inovacioni centri, tehnološki parkovi),
b) neprofitne organizacije, odnosno druga fizička i pravna lica koja su uključena u istraživački rad ili širenje i upotrebu naučnoistraživačkih rezultata kroz apliciranje i učešće u programima  HORIZONT 2020, COST i EUREKA.

Za učešće u akcijama u okviru programa COST mogu da apliciraju fizička lica, s tim da se sredstva doznačavaju putem matične naučnoistraživačke institucije.

Subjekti koji imaju pravo da apliciraju mogu biti podržani sa po jednim projektom u okviru svakog od tri programa EU: HORIZONT 2020, COST i EUREKA.

Subjekti koji su dobili sredstva za projekte u okviru javnog konkursa za 2015., 2016. i 2017. godinu i čiji su projekti u toku, mogu aplicirati na javni konkurs za 2018. godinu ukoliko izvršavaju obaveze iz zaključenog ugovora sa Ministarstvom.

Sve ostale informacije možete pronaći na ovom linku.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/7965/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE.jpg